Mở bán Vinhomes Central Park

Mở bán Vinhomes Central Park
Đánh giá của bạn!

Mở bán Vinhomes Central Park
Hiện tại chưa có thông tin chính xác vào ngày chào bán dự án Vinhomes Central Park.
Ngày 23 đến ngày 25 vừa qua VinGroup tập trung training toàn hệ thống đại lý bán hàng với hơn 1500 nhân viên môi giới bất động sản.
Theo một số thông tin chưa chính thức thì dự kiến khoảng 1 tháng nữa là chào bán, ngay từ bây giờ quý khách hàng có thể liên hệ với sàn giao dịch bất động sản Đất Vàng để có một số thông tin về dự án Vinhomes Central Park.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *